Heeft u nog trek in een cookie?

25 mei 2018 stond de wereld even op z’n kop. De nieuwe privacywet deed zijn intreden. Wie er niet klaar voor was, kon het als ondernemer wel schudden. We zijn een jaar later. Wat is er eigenlijk van al die dreigingen en beloftes terecht gekomen? AVG? Doen we daar dan nog wat mee?

Een terugblik op het afgelopen jaar leert ons dat een aantal organisatie serieus aan de slag zijn gegaan met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Niet afgelopen jaar, maar ruim voordat deze nieuwe privacywet inging. En dat is meer dan toestemming vragen voor een cookie of het opnemen van een privacyreglement op hun website. Zo hebben giganten als Microsoft en Facebook verbeterde privacy-beheerpanelen waar gebruikers toegang tot hebben om de persoonsgegevens van hun relaties beter te beschermen. Aan de ander kant van het spectrum namen en nemen veel organisaties het niet zo nauw met de AVG. Ach, boetes zijn – op een enkele na – vrijwel geheel uitgebleven. Dus waarom zou ik mij als organisatie nog druk maken over de AVG?

Dan willen wij u toch even uit dromenland laten ontwaken. De sancties voor het niet nakomen van de regels voor de privacywet worden nog niet altijd doorgevoerd. Oké. Eerlijk gezegd was dat vooraf bekend. Het was ook fysiek onmogelijk om alle bedrijven te controleren op de juiste invoering van de AVG. Maar de AVG is geen wet die zomaar om het even is ingevoerd. De introductie van de AVG betekende het einde van de privacywet die al sinds 2001 in Nederland gold, namelijk de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is een serieuze poging om de privacy van personen en bedrijven te beschermen. En terecht. De wet geeft burgers binnen de Europese Unie meer controle over welke gegevens bedrijven van hen verzamelen. Ook hebben zij meer invloed op de verwerkingswijze van deze persoonlijke data.

We zijn dus een jaar later. Zullen we een keer afspreken om te zien wat wij gezamenlijk kunnen doen om de persoonsgegevens die u in uw Exact CRM of HRM omgeving bewaard (en dus onder uw beheer vallen) beter te beschermen? Een moment van bezinning zullen we maar zeggen. Gewoon onder het genot van een kop koffie met een cookie. Ik maak graag wat tijd voor u vrij. Klik hier voor een afspraak.

Martijn Spohr