“Alle bedrijfsprocessen zijn op elkaar aangesloten”

Koninklijke Burgers’ Zoo is een ambitieus familiebedrijf dat ruim honderd jaar geleden is opgericht. De Arnhemse dierentuin kenmerkt zich door zogenoemde ecodisplays, waarin planten en dieren samenkomen. Business Experts is hun ontzorgende ICT-partner.

Sjef van Keulen is controller van Burgers’ Zoo en in die hoedanigheid eindverantwoordelijk voor financiën en ICT. “Het gaat erg goed met Burgers’ Zoo. We behoren tot de grootste dierentuinen van Nederland. Jaarlijks hebben wij ruim 1.1 miljoen bezoekers. We zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. We zien elkaar zeker niet als concurrenten maar als collega’s die samen de dierentuinen op een hoog niveau willen brengen. “

Pijlers

“De medewerkers worden zeker niet uit het oog verloren, maar dierenwelzijn staat bij Burgers’ Zoo op het allerhoogste niveau. De dierentuin staat op vier pijlers: recreatie, educatie, onderzoek en conservatie. Conservatie staat voor natuurbehoud en natuurbescherming. Onze identiteit wordt vooral onttrokken uit conservatie. We zullen er alles aan doen om het natuurbehoud en -bescherming in en buiten Nederland vorm te geven. ”

Keuze voor Exact

“IT en digitalisering zijn zeer belangrijk om onze kernactiviteiten uit te voeren. Bedrijven die niet up to date zijn verliezen uiteindelijk de slag. In 2016 zijn we aan de slag gegaan om onze ICT te professionaliseren. In eerste instantie onze IT-infrastructuur zodat daarna onze applicaties daarop konden aansluiten. We hebben gekozen voor Exact als business applicatie. We zijn gegroeid van een organisatie waar vrijwel niets was geautomatiseerd naar een integraal geautomatiseerde organisatie. Dat betekent dat alle bedrijfsprocessen op elkaar zijn aangesloten. Exact is daarbij het hart van de organisatie. We worden ondersteund door BE die Exact uitstekend verstaat maar ook in staat is proactief met ons mee te denken over al onze bedrijfsprocessen en hoe deze met elkaar te integreren.”

Keuze voor BE

“BE is onze ontzorgende partner. Zij zijn ook in staat om bij problemen de kastanjes voor ons uit het vuur te halen. Zij kijken nooit achteruit maar vooruit. BE heeft in eerste instantie de administratie geïmplementeerd. Gaandeweg zijn de bedrijfsprocessen steeds verder geoptimaliseerd. Daar hebben we ook ons kassa- en reserveringssysteem aan gekoppeld. BE is 1 à 2 dagen per maand bij ons op locatie om ons te begeleiden bij de verdere optimalisatie van het systeem. Op dit moment worden er verschillende projecten door hen uitgevoerd, zoals een Employee Selfservice portaal. Inmiddels hebben we op diverse terreinen enorme stappen gemaakt. Carlo Theunissen is de vaste consultant van BE. Hij was vanaf het eerste moment betrokken bij de implementatie van Exact. Een compliment voor de hoeveelheid kennis van Exact en daarbuiten. Hij reageert altijd heel snel, is proactief en denkt voortdurend met ons mee. Onlangs heb ik een andere organisatie geadviseerd om met BE in zee te gaan. Maar onder 1 voorwaarde, dat ze Carlo met rust laten”, glimlacht Sjef van Keulen.